Programes de Foment de l'Ocupació al Moianès
Data Diumenge, 07 de març a les 19:37:05
Tema economiaEl Consell Comarcal i Consorci del Moianès destinen per l’any 2021, 791.638,46 € de subvencions i recursos propis a la contractació de 45 persones en atur i/o persones afectades per la COVID-19 i a programes de formació ocupacional i orientació per 31 persones beneficiàries.

El Consell Comarcal i el Consorci del Moianès durant l’any 2021, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i oferir orientació i acompanyament a la inserció laboral a les persones aturades i afectades per la COVID -19 de la comarca en aquest nou context econòmic i social arrel de la pandèmia, han sol·licitat diferents programes al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (en endavant SOC), així com han destinat fons econòmics propis comarcals.

S’han obtingut fins al moment un total de 791.638,46 € entre subvencions i recursos propis que permetran la contractació de 45 persones en atur i/o persones afectades COVID-19  i beneficiaran a 31 persones participants als diferents programes d’inserció laboral (Formació ocupacional i programa Ubica’t). Fins al moment actual s’han contractat i prorrogat ja a 18 persones (15 del Consell i Consorci i 3 per part d’empreses) de les 45 previstes.1.     En el cas dels programes que preveuen la contractació laboral són 45 els  contractes laborals previstos per a persones aturades i/o afectades per la Covid19 o bé pròrrogues de contractes, dels que ja s’han formalitzat 18 contractes que en l’actualitat comporten unes subvencions per un import total de 414.567,83€ . Queden pendent de formalitzar 28 contractes per part del Consell Comarcal i de les empreses beneficiàries del 30 Plus.

 ·          5 contractacions de persones aturades en el marc del Programa Treball i Formació de la convocatòria extraordinària COVID-19  i Treball i formació Dona

 Aquesta subvenció va adreçada a diferents col·lectius de persones aturades de llarga durada, dones, i persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i afectades per la crisi de la COVID -19.  En total l’import concedit en el marc d’aquesta subvenció ha estat de  81.967, 73€ .

Aquest programa té com a objectiu el d’aportar experiència laboral i formació a les persones participants amb la finalitat d’obtenir més qualificació i oportunitats per millorar la seva ocupabilitat i incorporar-se al mercat laboral.

 ·          2 persones contractades fins al moment,  en el marc de la subvenció del SOC– Plans de reactivació socioeconòmica Covid19 que té per objectiu impulsar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica Covid19 en l’àmbit de l’ocupació amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi Covid19.  En aquest cas s’ha contractat dos tècnics.  L’import concedit fins al moment és de 68.800 €.

 ·          1 persona contractada en el marc de la subvenció del SOC destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves aturades beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. L’import concedit ha estat d’11.000 €

 ·          S’han demanat i concedit 6 pròrrogues pels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local del Consell Comarcal. Aquest programa, del SOC, té per objectiu dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori i el seu desenvolupament en diversos àmbits. L’import concedit ha estat de 216.000

 ·          En el marc del programa Referent d’Ocupació Juvenil del SOC s’ ha concedit una subvenció per la pròrroga per la contractació d’ un tècnic/a, que té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. L’import concedit ha estat de 36.800 €

 ·          El Consell Comarcal del Moianès, amb fons propis, ha creat una convocatòria per a la contractació de Plans d’Ocupació Comarcals Covid19 i constitució de borses de treball que inclou 7 peons de brigada i/o manteniment i 3 auxiliars administratius/ves per donar servei i suport als ajuntaments de la comarca.  Actualment són 12 contractes aprovats, per un import total de 83.151,71€. El passat 25 de febrer es va fer el procés selectiu per auxiliars administratiu/ves a l’espai cultural “Les Faixes” de Moià, en el que s’hi van presentar 21 persones. I el 4 de març es va fer el procés de selecció de peons de brigada i/o manteniment a Can Carner, en el que s’hi van presentar 23 aspirants.

 ·          El Programa 30 Plus és un programa del SOC  aprovat al Consorci del Moianès que es realitza conjuntament amb les empreses de la comarca. En aquest cas s’han concedit dos tipus d’ajudes:

 o    En el cas dels contractes realitzats per empreses a partir del programa 30 Plus,  aprovat al Consorci del Moianès,  s’ han aprovat 17 contractacions de persones majors de  30 anys o més. Aquest programa ofereix un ajut econòmic a les empreses que en contractin persones beneficiàries. Les persones participants, a més, realitzen una formació adaptada al lloc de treball per tal de tenir més eines i més recursos per desenvolupar-se millor en l’entorn laboral.  L’import previst pels ajuts a empreses és de 115.000 €. Fins al moment 3 empreses ja han contractat 3 persones

 o    Per altra banda aquest programa inclou formació pels participants i la contractació d’ un tècnic per la gestió del projecte . Per aquest concepte s’han concedit 72.347,88 €

2.     S'han concedit també ajudes al Consorci del Moianès  per un import de 72.171,04 € adreçades a 31 persones beneficiàries per la realització de programes de formació i itineraris per acompanyar i oferir nous instruments a les persones per millorar l’ocupabilitat i les possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral.

·          Curs de Formació Ocupacional del SOC per obtenir el certificat de professionalitat de nivell 1 d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals adreçat a 15 persones aturades. És un títol oficial expedit pel Departament de Treball. Aquest tipus de formacions són una eina molt important per millorar l’ocupabilitat de persones que estan a l’atur o que volen millorar la seva feina a través de l’obtenció de formació reglada i del contacte amb empreses.

·          Programa UBICA’T del SOC . 16 itineraris concedits. L’objectiu d’aquest programa del SOC és dur a terme  projectes que desenvolupin actuacions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral.  Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar dins de l’itinerari són tant les enfocades en el propi procés de recerca de feina, en l’anàlisi de l’ocupabilitat i de les competències de la persona i en la millora d’aquestes, però també en el coneixement de l’entorn productiu i l’apropament a les empreses.  L’import concedit ha estat de 30.196,54 €

Així doncs, fins a l’actualitat i al llarg de l’any 2021 ja sigui a través de subvencions o de fons propis, 791.638,46 € es destinaran a programes de foment de l’ocupació per part del Consell Comarcal i el Consorci del Moianès.

Continuem treballant pel territori i per millorar la qualitat de vida dels seus habitants!

 

Consell Comarcal del MoianèsAquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1852