El Consorci del Moianès tanca fins el 28 de febrer
Data Divendres, 23 de gener a les 09:54:11
Tema políticaEl Consorci del Moianès i els seus serveis estaran tancats, en principi, fins el 28 de febrer de 2015.

Tal i com els Alcaldes del Moianès han avançat al llarg de l’any 2014, el Consorci del Moianès té a 1 de gener de 2015 dues grans dificultats:

Manca de finançament

Des dels seus inicis, el Consorci del Moianès finança la seva activitat i els seus serveis bàsicament amb subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per la presentació de projectes dels diferents àmbits en els que treballa el Consorci a convocatòries públiques de subvencions.

A data d’avui, les subvencions confirmades per aquest 2015 fan preveure una reducció dels ingressos de l’entitat en un 60%. Ja que, a diferència de l’any 2014, iniciem l’any 2015:
  • sense tenir coneixement de quines subvencions ens aprovaran en les convocatòries obertes de subvencions
  • tenint coneixement de que algunes de les principals convocatòries de subvencions que en els darrers anys han suposat gran part dels ingressos del Consorci del Moianès no es convocaran aquest any
En conseqüència, els serveis del Consorci del Moianès, tal i com s’han prestat fins a 31/12/2014, no es poden mantenir. Per aquest motiu el Consorci del Moianès ha iniciat una reestructuració dels serveis i del personal de l’entitat per adequar la despesa als ingressos previstos per aquest 2015.

L’estructura i serveis mínims resultants d’aquesta reorganització s’estan destinant aquestes setmanes a preparar projectes per a participar en les convocatòries de subvencions que finalitzen aquest principi d’any, i també a justificar els projectes i les subvencions portats a terme durant l’any 2014.

En el moment en què tinguem coneixement del finançament aconseguit, es determinarà quins són els serveis i activitats que el Consorci del Moianès podrà oferir aquest 2015.

Des del Consorci del Moianès lamentem aquesta aturada dels serveis però donades les circumstàncies econòmiques esdevingudes, aquesta és l’opció més responsable.

Obligació de l’aplicació de la llei 27/2013 ARSAL al Consorci

L’aplicació al Consorci del Moianès de la llei ARSAL “ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, aprovada el 30 de desembre de 2013, implica:
  • La obligatorietat d’adscripció a una altra administració abans del 31.12.2014
  • El compliment d’uns determinats requisits per poder seguir prestant els serveis del Consorci (recordar que la majoria dels serveis que actualment presta el Consorci: promoció econòmica, foment de l'ocupació, suport a la creació i consolidació d’empreses, formació,.. són competències impròpies)
Des de l’aprovació d’aquesta llei, els Alcaldes del Moianès estan treballant per trobar una solució a aquesta situació i fer possible la continuïtat dels serveis del Consorci.

D’altra banda, la Hble. Vicepresidenta Sra. Joana Ortega, ha expressat en diferents ocasions que per solventar aquests dos problemes el Consorci el Moianès s’adscriuria a la Diputació de Barcelona.

El dia 23 de desembre de 2014, Diputació de Barcelona va comunicar de paraula la seva voluntat de ser el paraigües legal sota el que el Consorci presti els seus serveis. En aquests moments s’està treballant per la formalització d’aquesta voluntat per tal de complir els requisits establerts en aquesta llei.

Així doncs, les reformes legislatives aprovades, acompanyades de la reducció d’ingressos i convocatòries de subvencions, estan dibuixant un escenari econòmic i legal que dificulta la continuïtat del model de treball conjunt entre Ajuntaments desenvolupat durant 20 anys al Moianès. Aquesta col·laboració ha permès que les persones, empreses i entitats del territori disposessin de més i millors serveis. Serveis, que d’altra banda, els Ajuntaments del Moianès, per la seva petita dimensió no tenen capacitat de prestar a nivell individual.

Per aquest motiu, ha arribat l’hora de qüestionar-se definitivament quins són els serveis que volem pel territori.

Una vegada estudiades les alternatives plantejades, considerem que el reconeixement de la comarca del Moianès és, a nivell econòmic i legal, la solució més beneficiosa pel territori ja que permet mantenir els actuals serveis, ofereix l’oportunitat de prestació de nous serveis i proporciona possibilitats d’estalvi pels Ajuntaments, que poden ser traduïdes en més i millors serveis municipals.

Per aquest reconeixement, és imprescindible la resolució de l’expedient de creació de la comarca del Moianès, que fa 4’5 anys es va presentar al Departament de Governació.

En les converses que els 10 Alcaldes del Moianès han mantingut, al llarg d’aquest any 2014, amb el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, aquest ha inclòs com a imprescindible la convocatòria d’un procés participatiu per a la constitució o no de la comarca. En aquests moments, estem treballant en la concreció de les condicions d’aquest procés.

Per a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional podeu trucar al 93 830 14 18 de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 18h, o bé podeu escriure a consorci@consorcidelmoianes.cat.

Alhora es pot anar consultant la pàgina web http://www.consorcidelmoianes.cat/ en la que s’ informarà de qualsevol canvi que es produeixi.


Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1403