Xè Concurs de música de cambra per a joves
Data Dimarts, 17 de maig a les 18:00:00
Tema culturaElsdies 21 i 22 de maig de 2005 a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música de Castellterçol tindrà lloc el XIIè concurs de música de cambra per a joves.


1. Aquest concurs està obert a tots els grups de cambra, (DUO, TRIO, QUARTET, QUINTET, SEXTET, SEPTET i OCTET), que realitzin els estudis de música a Catalunya o que hi resideixin. (Per als duets amb piano s’entén el pianista com a participant i no com a acompanyant.)

2. L’edat s’estableix en referència al dia 22-05-2005. S’estableixen 3 categories:
A) Fins a una mitjana per grup de 12 anys
B) Fins a una mitjana per grup de 18 anys
C) Fins a una mitjana per grup de 28 anys
Cantants: Es considera l’edat de 2 anys inferior a l’edat real

3. El concurs consta:
Categoria A: Prova única
Categoria B: Prova Eliminatòria i Final
Categoria C: Prova Eliminatòria i Final

4. S’atorgaran un primer premi i un segon per categoria

5. Els premis podran declarar-se ex aequo o deserts si el jurat ho creu oportú. El jurat també podrà concedir accèssits.

6. El jurat es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres presentades i d’interrompre les mateixes en cas de creure-ho oportú.

7. No es podrà participar en més d’una categoria.

8. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

9. Els membres del jurat estaran a la disposició dels concursants per les aclaracions que creguin oportunes.


10. El concert de cloenda i el lliurament de premis tindran lloc el dia 22 de maig. El jurat designarà els guardonats que hauran de participar-hi. Se’ls exigirà prendre-hi part sense retribució de cap mena. Tota abstenció no justificada serà motiu d’anul·lació del premi. El jurat decidirà la peça o peces a interpretar d’entre les presentades.

11. Totes les proves tindran caràcter públic.

12. L’hora de convocatòria de la primera o única prova que s’hagi de realitzar el dia 21 de maig és:

Categories A i B: a les 3 h. de la tarda
Categoria C: a les 10 h. del matí

13. La inscripció pressuposa l’acceptació de les bases.

PREMIS
Categoria A:
Primer Premi …………… 320 EUR
Segon Premi …………… 160 EUR

Categoria B:
Primer Premi …………… 630 EUR
Segon Premi …………… 315 EUR

Categoria C:
Primer Premi …………… 1.250 EUR
i Concert remunerat als “Musicals de Primavera” de l’any 2006
Segon Premi …………… 625 EUR

PROGRAMA

Categoria A:
Prova única: dues obres amb una durada conjunta d’entre 10 i 15 minuts.
NOTA: Les dues obres hauran de ser d’estils i èpoques diferents. S’admeten
transcripcions.

Categoria B i C:
Prova Eliminatòria: una obra o moviment important del repertori. Durada màxima 15 minuts.
Prova Final:
Categoria B: obres o moviments del repertori amb una durada conjunta de 30 minuts.
Categoria C: dues obres o moviments importants del repertori amb una durada conjunta de 30 minuts.
NOTA: Es recomana que les obres siguin del Barroc o Classicisme, sempre que l'instrument ho permeti.
Les obres hauran de ser d’estils i èpoques diferents. Cap obra de les proves eliminatòries es podrà repetir a la final.

Cantants: Prova Eliminatòria: quatre peces vocals (tres de les quatre peces hauran de ser de diferents èpoques). Durada màx. 15 minuts. Prova Final: sis peces (tres de les sis peces hauran de ser de diferents èpoques). Durada conjunta de 25 minuts.

JURAT

President:
Sr. MANUEL CABERO, director i pedagog de direcció coral
Membres:
Sr. LLUÍS GÀSSER, musicòleg, compositor i intèrpret.
Sr. ÀNGEL SOLER, concertista i professor de piano
Sr. PETER THIEMANN, concertista i professor de violoncel
Sr. FERRAN TORRENS,concertista, professor d’oboè
Secretaria del Jurat:
Sra. NOEMÍ LÓPEZ, directora de l’Escola Municipal de Música de Castellterçol
Secretari Administratiu:
Sr. SERGI CAPDEVILA

INSCRIPCIONS

S’estableix el dia 2 de maig del 2005 com a data límit per a formalitzar les inscripcions i enviar el programa amb el qual es concursarà.

Les inscripcions s’han de trametre a:

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL
Plaça Vella, 3
08183 CASTELLTERÇOL
Tel. 93 866 61 88 – Fax 93 866 62 68
e-mail: castelltersol@diba.es

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CASTELLTERÇOL
Cal Recader
C/ Bellver, 6-8
08183 CASTELLTERÇOL
Tel: 93 866 65 49/61 88
Fax: 93 866 62 68
e-mail: a8056641@centres.xtec.es

La butlleta d’inscripció degudament omplerta, i en la qual hi constarà el programa a interpretar, ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

- 2 fotografies de carnet actuals
- Fotocòpia del DNI o Passaport
- Resguard de l’ingrés en el compte
nº 2100-0139-0200000910 de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“La Caixa”
- Partitures de les obres que s’interpretaran

S’estableixen els següents drets d’inscripció per cadascún dels grups participants:

Categoria A …………… 20 euros
Categoria B …………… 48 euros
Categoria C …………… 72 euros

Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15