Nota de premsa del Ple del Consell Comarcal del Moianès
Data Dimecres, 11 d'octubre a les 16:01:00
Tema economiaEl Ple del Consell Comarcal del Moianès aprova la posada en funcionament de nous serveis i la moció de rebuig per l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat Espanyol el dia 1 d’octubre.

El passat dilluns 2 d’octubre el Consell Comarcal va celebrar el Ple ordinari en el que es van aprovar la posada en funcionament de nous serveis pels Ajuntaments i la formalització de convenis amb Generalitat i Diputació pel seu finançament.

En primer lloc es va aprovar la minuta de conveni per la posada en marxa del projecte de l’OSTEM-Oficina de Serveis Tècnics del Moianès. Aquest servei és un projecte que comporta la mancomunació dels serveis  d’Arquitectura i Enginyeria pels Ajuntaments que així ho sol·licitin. Aquest projecte feia anys que s’estava treballant des del territori amb els Ajuntaments, i finalment amb la creació del Consell Comarcal es podrà posar en  funcionament. La creació d’aquesta Oficina comporta diferents avantatges: en primer lloc la prestació conjunta dels serveis d’ arquitectura i enginyeria comporta un estalvi pels ajuntaments del 24% (que representen 38.500 € estalvi ) en relació als costos actuals que tenen els ajuntaments fent la prestació del servei de manera individual. També cal destacar que permetrà treballar amb criteris comuns en l’àmbit d’urbanisme i d’activitats en els 10 municipis de la comarca , garantint també la prestació del servei independentment de la dimensió del municipi.Per altra bada també es va aprovar la formalització de diferents convenis entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments, i entre el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona pel finançament de diferents serveis que es posen en funcionament vinculats a l’àrea de serveis a les persones. Aquests convenis inclouen la prestació dels serveis socials, programes de benestar i polítiques d’igualtat, i regulen la prestació dels següents serveis als 10 municipis. Amb aquests acords s’ampliaran i aproparan aquests serveis pels ciutadans del Moianès, disposant de nous serveis en el propi territori i de manera descentralitzada. Així el Consell oferirà per una banda els serveis obligatoris que són: Equips de serveis socials bàsics (Treballadores i educadores socials), servei d’atenció domiciliària, servei d’atenció a la dependència, ajuts d’urgència social, servei comarcal de joventut i equip atenció a la infància i adolescència. Per altra banda s’oferiran nous serveis especialitzats que permetran ampliar i apropar als serveis als ciutadans del Moianès: servei d’informació i atenció a les dones, servei informació i assessorament a la població nouvinguda, dinamitzador de la gent gran, serveis de dinamització comunitària, transport adaptat i altres serveis especialitzats.

A nivell econòmic es va aprovar el compte general de l’entitat per l’any 2016 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 658.344 €. També es va donar compte de l’execució del pressupost de l’exercici 2017 fins a 30 de juny amb unes despeses reconegudes per un import total de 283.336,56 € i uns ingressos reconeguts de 328.617,24 €. Finalment destacar que també es va donar compte del període mig de pagament del 2n trimestre es quantifica en 28 dies dins de la ràtio legalment establerta.

Per últim es va incorporar com a punt extraordinari de l’ordre del dia la moció de condemna i rebuig per l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’estat espanyol envers els votants al referèndum, de l’ 1 d’octubre de 2017.

Tots aquests acords van ser aprovats per unanimitat dels membres assistents al Ple del Consell Comarcal.

 

Consell Comarcal del MoianèsAquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1648