El DPTOP crea els Serveis Territorials a la Catalunya Central
Data Dimecres, 26 d'abril a les 06:00:00
Tema políticaEl Govern ha aprovat aquest dimarts un Decret de reestructuració territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). Un dels objectius de l'Executiu és impulsar la reforma de l'organització territorial de l'Administració de la Generalitat per tal que aquesta respongui de manera efectiva a la realitat territorial del país. Entre altres canvis, es crearan delegacions i subdelegacions a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran.

Així doncs, han estat creades per decret la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i les Subdelegacions Territorials del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran, respectivament. Tanmateix, la denominació de Delegacions Territorials ha passat a denominar-se Serveis Territorials.

D'aquesta manera, amb l'aprovació del present Decret, el DPTOP es reestructura territorialment 'per adaptar-se a la nova organització administrativa', segons ha acordat l'Executiu. En aquest sentit, també es desenvolupen els Serveis Territorials a Girona, Lleida i Tarragona.

Les noves unitats territorials dependran orgànicament de la Secretaria General i, funcionalment, d'aquesta i de les Secretaries sectorials del Departament.

Als Serveis Territorials, al capdavant del quals hi ha un director, els correspon, entre d'altres, l'exercici de les funcions de representar el Departament en el seu àmbit territorial; exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial, i formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

També s'han d'ocupar d'executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats; tramitar i, si s'escau, resoldre els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, en tinguin atribuïda la competència, i vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

Aquesta nova organització territorial 'permetrà una presència administrativa més propera a la ciutadania i una millor coordinació de totes les unitats encarregades de l'execució dels programes del Departament', segons explica l'Executiu, que ha afegit que, al mateix temps, garantirà l'adequació de la prestació de serveis tenint en compte les característiques i peculiaritats de les diferents comarques del territori català.

Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=327