El nou POUM passa a informació pública
Data Dilluns, 19 de febrer a les 07:30:00
Tema societatL’Ajuntament de Castellterçol va treure el proppassat 15 de febrer a informació pública el nou POUM de la població. El nou POUM estarà durant 45 dies a disposició de tots els ciutadans per tal que puguin presentar totes les al·legacions o observacions que es considerin oportunes.

Els objectius generals per a l’elaboració del Pla General, de manera molt breu es podrien sintetitzar en les següents idees o voluntats:
- Una VILA MÉS SOSTENIBLE està omnipresent al llarg de tot POUM. Es parteix de la
idea de que la sostenibilitat comença per la mateixa idea del “ben establir-se” en el territori.
- Una CIUTAT VARIADA i MIXTA, evitant en la mesura del possible “monocultius” urbans.
- Una VILA EQUILIBRADA i UNA BONA VERTEBRACIÓ entre les seves parts i també en relació amb el territori.
- Un planejament basat en la RECUPERACIÓ i POSTA EN VALOR DEL PATRIMONI, tant dels elements individuals, com dels conjunts urbans i espais naturals
- Un CREIXEMENT MODERAT, basat en l’estudi acurat del lloc, de les preexistències naturals i
urbanes i a partir dels criteris anteriors.

Els principals instruments de planejament emprats per a aconseguir aquests principis, i que es desenvolupen amb més detall al llarg del POUM, són: Elements de sostenibilitat, com planificar una urbanització i construcció adaptada a l’entorn, la reducció de les distàncies degudes mobilitat obligada, possibilitar l’augment d’autosuficiència local o facilitar i fomentar la recollida i l’emmagatzematge selectiu de residus.


Així, el nou POUM contempla oferir espai residencial amb una adequada varietat tipològica per aconseguir mantenir la població existent, especialment la més jove, donar resposta a la demanda d’espai industrial i oferir elements per una VILA EQUILIBRADA i UNA BONA VERTEBRACIÓ.
L’EQUILIBRI de la vila passa per un creixement harmoniós i també pel restabliment d’una bona distribució dels seus espais públics, i dotacions.

Pel CREIXEMENT de la vila es planteja d’aconseguir el recosit perimetral i definició dels límits urbans, l’establiment de criteris d’ordenació en els àmbits urbanitzables existents i proposats i la consolidació de les bosses urbanes intersticials mal resoltes d’acord amb els criteris generals del Pla.

Podeu consultar de forma íntegra el nou POUM de Castellterçol a la web http://www.castelltersol.cat/ajuntament/poum.htm


Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=529