Pla especial de protecció de façanes
Data Dimecres, 14 de setembre a les 06:00:00
Tema culturaEn el ple municipal del passat dijous 8 de setembre l’Ajuntament de Calders va aprovar el “Pla especial de protecció de les façanes del nucli antic” redactat pels arquitectes Ramon Gumà i Esteve i Marta Urbiola i Domènech.

Una de les problemàtiques que sempre ha plantejat la configuració de les àrees urbanes és la de la preservació dels valors de tot tipus que les caracteritzen (ambientals, arquitectònics, de relació, paisatgístics, ...).

Així, aquest Pla Especial pretén regular les intervencions en les façanes del nucli històric de Calders. El valor patrimonial de molts edificis del nucli és reconegut i és per això que l’Ajuntament de Calders ha posat les mesures necessàries per a conservar-lo.
Aquest Pla complementarà les regulacions de la normativa vigent relatives a les façanes, en les intervencions que afecten a:
- La volumetria i les façanes dels edificis del nucli històric.
- La protecció dels elements constructius de valor arquitectònic, històric i/o arqueològic de les façanes.

El treball de recerca històrica i documental s’ha basat en diferents arxius i fons de la població amb l’objectiu de recollir tota la informació existent sobre els mateixos. Sense voluntat, però de realitzar un treball d’anàlisi històrica sinó un buidat documental que serveixi per entendre el procés de construcció de la vila i el paper de cada element dins aquest

Fruit d’aquesta recerca història i un treball de camp acurat, s’ha elaborat una fitxa de cada edificació amb les característiques parcel.làries, de composició de façana i de materials i elements. També s’inclou una fotografia de la façana i un plànol de l’emplaçament de l’edifici.
Les fitxes d’informació elaborades per a cada façana contemplen: identificació completa, dades documentals, característiques físiques, notícies històriques, documentació gràfica...

No s’estableixen límits cronològics, i com a àmbit físic s’ha considerat tot el nucli històric de Calders al qual les Normes subsidiàries de planejament qualifiquen de casc antic.
En l’elaboració de les fitxes s’ha tingut en compte el valor patrimonial que poden tenir les edificacions.

El nucli històric de Calders te el seu origen al segle XVI en la construcció de petits emplaçaments d’habitatges rurals al llarg del camí de Manresa a Moià i Vic, en terres propietat d’algunes masies, les quals varen ser els primers focus residencials de la zona en aquesta època. Aquests focus, dispersos però pròxims físicament, van tenir un lloc on aplegar-se per a diferents activitats: el conjunt de l’església de Sant Vicenç i la rectoria, aplegats davant d’un espai més ampli que amb el temps esdevindria la plaça principal del poble.

Des del segle XVI fins al segle XVIII el nucli va creixer al llarg d’aquest camí fins a formar un continu urbà des del punt de vista de relació i articulació de la vida del poble, però que físicament presenta encara amplis trams de camí no edificats. El poble no es va articular al llarg del camí de forma compacta, sinó que es va anar estenent a partir de focus separats, un dels quals estava situat als voltants de l’església.
Tot i que al llarg del temps part dels espais lliures han anat essent ocupats per noves edificacions, aquest caràcter de continu edificat amb espais lliures encara perdura actualment.

Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=99